ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย 

ที่อยู่ : เลขที่ 336 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อ.อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่  50100

         พิกัด ระบบ UTM  WGS 84 : 0492049 E  2074359 N

                       Indian Thailand : 0492391 E  2074047 N

                              Latitude    :  18º45’38.76” N    
                              Longitude  :  98º 55’28.43’’ E

ความสูงระดับน้ำทะเลปานกลาง : 365 เมตร  ชื่อป่า : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 26 ก.ย. 58 เวลา 15:39:12 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 2241 ท่าน