งานวิจัยของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2552

 

1. การติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่ Download

 

2. การศึกษาชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หายาก/ใกล้สูญพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติทางบก ภาคเหนือ 29 แห่ง Download

 

3. การสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ต่างถิ่น/พืชรุกรานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ Download
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 01 เม.ย. 57 เวลา 01:14:59 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 1704 ท่าน