งานวิจัยของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2553

1.  การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน      Download

2.  การติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  Download

3.  การติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่    Download

4.  การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่1 (2553) Download

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 28 ก.พ. 56 เวลา 13:48:13 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 1716 ท่าน