งานวิจัยของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2555

 

  1) การประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 2) การจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเต็งรังผสมสน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่

 3) การจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

 4) การจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 28 ก.พ. 56 เวลา 13:49:31 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 1532 ท่าน