การประสานงานราชการกับศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เลขที่153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-276100 ต่อ 42 โทรสาร 053-818348 (ส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16) หรือที่ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่อยู่ : เลขที่ 336 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อ.อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

                 พิกัด ระบบ UTM  WGS 84 : 0492049 E  2074359 N

                             Indian Thailand : 0492391 E  2074047 N

                             Latitude    :  18º45’38.76” N    
                             Longitude  :  98º 55’28.43’’ E

ความสูงระดับน้ำทะเลปานกลาง : 365 เมตร

ชื่อป่า : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

พื้นที่รับผิดชอบ 29 อุทยานแห่งชาติ 3 กลุ่มป่า 5 จังหวัด

Email : npi.chiangmai@gmail.com

เว็บไซต์: www.npic-chiangmai.com

Face book : https://www.facebook.com/npichiangmai

โทร. 0- 5331-7454  หัวหน้าศูนย์.  08-1881-2253

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 02 มิ.ย. 58 เวลา 19:42:04 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 4424 ท่าน