ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

 

 

 

การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

(แก้ไขรายชื่อผู้อยู่เวร หน้า ๓)

 

 

การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

 

 

 

 

การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

     


 

 

 

 


 

           

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 31 ต.ค. 61 เวลา 15:43:58 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 15507 ท่าน