ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

 

การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

                เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (แก้ไข)

 

 

การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

                เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

 

 

การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

       (แก้ไข)

 

การจัดเวรรักษาการณ์

ประจำสถานที่ราชการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

     


 

 

 

 


 

           

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 22 พ.ย. 62 เวลา 19:56:10 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 17643 ท่าน