หยุดคิดก่อนใช้ ร่วมใส่ใจพลังงาน

พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิด ไว้ให้เปลือง

พลังงานมีคุณค่า โปรดใช้อย่างประหยัด

พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลืองเงิน

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง

น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป

น้ำคือพลังแห่งชีวิต    โปรดมีจิตสำนึกในการใช้

น้ำมัน ราคาแพง       คิดสักนิดก่อนขับขี่

พลังงานมีคุณค่า       ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดเร็วไว มาร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานคือชีวิต ช่วยกันคิดตรึกตรองดู เราทั้งผองจะอยู่รอดและปลอดภัย 

ทรัพยากรธรรมชาติคือ ป่า สัตว์ป่า น้ำ เริ่มจากป่า กรมป่าไม้ ได้รวบรวมคำขวัญว่าด้วยการอนุรักษ์ ไว้ดังนี้

/ อากาศไร้พิษ ชีวิตรื่นรมย์ ป่าไม้อุดม ฝนพรมทั่วไทย

/ สิ้นป่าวันใด เป็นภัยมหันต์ ปลูกป่าร่วมกัน สุขสันต์ทั่วไทย

/ ป่าโค่นฝนสิ้น หน้าดินทลาย ต้นน้ำเหือดหาย ภัยแล้งมาเยือน

/ ป่าหมดดินแห้ง ฝนแล้งข้าวตาย ปลูกป่าอย่าทำลาย รักษาไว้ทรัพยากร

/ ป่าอยู่คู่กับคน ประชาชนเจ้าของป่า ป่าดีมีคุณค่า ช่วยประชาอยู่ร่มเย็น

/ ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์

/ ป่าไม้ให้คุณค่า สัตว์ป่าให้คุณคน รักษาอย่าฆ่าโค่น ประโยชน์ล้นทรัพยากร

/ ป่าไม้ให้ร่มเงา ทั้งบรรเทาอุทกภัย ช่วยกันรักษาไว้ และปลูกใหม่ให้ร่มเย็น

/ ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ

/ วันนี้ปลูกป่า วันหน้าสุขสบาย วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย

/ ปลูกป่าชุมชน ทุกคนรักษา บ้านเราพัฒนา ประชาได้ประโยชน์

/ รักลูกปลูกป่า รักชีวาปลูกต้นไม้ รักษาป่าไว้ เมืองไทยร่มเย็น

/ ป่าอยู่ชีพยัง ป่าพังชีพวาย

/ สายธารจะเหือดแห้ง หากป่าแล้งไร้ร่มเงา

/ พฤกษานานาพรรณ ช่วยสร้างสรรค์ความสมดุล

/ หน้าฝนปลูกต้นไม้ หน้าแล้งไปบำรุงป่า

/ ผลาญป่าไม้จนกลายเป็นป่าหญ้า เหมือนเตรียมป่าช้า ไว้คอยท่าลูกหลาน

/ ดินขาดป่า ฟ้าขาดฝน คนขาดใจ

/ ไม้มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย ฯลฯ

คำขวัญอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ก็มี ป่าสิ้นสัตว์สูญ ป่าเพิ่มพูนสัตว์เพิ่มพันธุ์

/ ชาวไทยมาร่วมกัน รักษาพันธุ์สัตว์ป่าไทย

/ ธรรมชาติสร้างสัตว์ป่า สืบทอดมาหลายหมื่นปี เราท่านช่างโชคดี เกิดชาตินี้เป็นเจ้าของ

/ สัตว์ป่าน่ารัก ควรจักรักษา ถ้าไปเข่นฆ่า สัตว์ป่าสูญพันธุ์

/ รักษาป่าไม้ ช่วยให้สัตว์อยู่ สัตว์พืชควบคู่ ร่วมอยู่ด้วยกัน

/ พวกเราคนไทย ร่วมใจรักษา อนุรักษ์สัตว์ป่า มิให้สูญพันธุ์

คนรักชีวิต สัตว์ก็คิดรักชีวา งดเถิดการเข่นฆ่า ผองสัตว์ป่าก็เหมือนคน

/ สรรพสัตว์เป็นสมบัติของป่า ศีลธรรมจรรยาเป็นสมบัติของคน

/ ประดับคนด้วยเสื้อผ้า ประดับป่าด้วยสัตว์ไพร

/ ต้นไม้และสัตว์ป่า ทรัพย์มีค่าของคนไทย

/ สัตว์ป่าล้วนน่ารัก ควรพิทักษ์รักษาไว้

/ ลูกสัตว์จะหิวนม เพราะแม่ล้มด้วยถูกปืน

/ สัตว์ป่าจะคงอยู่ เมื่อทุกผู้ไม่ล่ามัน

/ ป่าสวยเพราะรวยสัตว์ ป่าพิบัติสัตว์ต้องหนี

/ รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย

สำหรับน้ำ มีคำขวัญจากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รักษ์น้ำ พิทักษ์ป่า เพื่อชาวประชาของราชินี

/ ปรับปรุงน้ำเสียให้เป็นน้ำดี เพื่อชีวีชาวไทย

/ จุลินทรีย์ ผู้พิชิต คืนชีวิตให้แหล่งน้ำ

/ น้ำใสเพื่อทุกคน ลิขิตสังคมด้วยมือเรา

/ ร้อยดวงใจ เติมน้ำใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

/ คลองสวยน้ำใส น้ำเสียเป็นน้ำดี ร่วมใจถวายพระราชินี

/ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาน้ำใสคืนสู่ชุมชน   

คำขวัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้สิ้นเปลือง  

คำขัวญลดภาวะโลกร้อน: พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน 

คำขวัญธรรมชาติ : ธรรมชาติเป็นของท่าน จงยึดมั่นรักษามัน 

คำขวัญลดการใช้กระดาษ :
กระดาษสะอาดขาว มันแวววาว ราวหมู่เมฆ  นับวัน มันใกล้ขาด เพราะป่าคลาด ทั้งชาติสิ้น
ผู้คนต่างก็ตัด มัธยัดไม่เคยพอ สักวันเราจะท้อ ทั้งลูกพ่อ ไร้ป่าไม้ให้กระดาษ 

คำขวัญ ลดภาวะโลกร้อน : โลกร้อนเพราะป่าหมด ช่วยกันงด ก่อนโลกร้อน

คำขวัญลดขยะ : ขยะจะล้นเมือง อย่าเที่ยวเหวี่ยงไม่รู้ถัง  

สโลแกนการทำงาน : สัจจะ และ บริการ คืองานของเรา  

 คำขวัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด โปรดช่วยคิดช่วยประหยัด
เหลืดน้อยแล้วต้องเร่งรัด คิดให้หนักรักชีวา

น้ำคือพลังแห่งชีวิต โปรดสำนึกฝึกการใช้

น้ำมันราคาแพง คิดจะแซงขับแรงเร็ว

โปรดเถิดเลิกหวือหวา จักได้มา ยากแสนเข็น

พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดไว มาร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน

ที่มาของสาระ  Chiangmai Thailand เชียงใหม่ สาระน่ารู้  

  

 

แก้ไขเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2555

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 02 ส.ค. 50 เวลา 09:34:05 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 146250 ท่าน