ภารกิจผู้บริหาร

ผอ.สบอ.16 วางแผนติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

ผอ.สบอ.16 วางแผนติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

วันที่โพส: 2017-03-29 15:53:47  ผู้โพส: webmaster


นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วยนายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และ พอ. ประสาน ไกรสิงห์เดชา รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ได้ร่วมกันบินตรวจสถานการณ์ไฟป่า..

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผอ.สบอ.16 ร่วมประชุมตรวจสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

ผอ.สบอ.16 ร่วมประชุมตรวจสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

วันที่โพส: 2017-03-22 16:09:25  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 09.00 -12.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ได้ร่วมประชุมหารือและวางแผนติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งบินตรวจสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผอ.สบอ.16 เป็นประธานประชุมหารือและตรวจเยี่ยม

ผอ.สบอ.16  เป็นประธานประชุมหารือและตรวจเยี่ยม

วันที่โพส: 2017-03-16 18:30:32  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ - 09.00 -12.00 น. เป็นประธานประชุมหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โซนอำเภอแม่ริม ร่วมกับ พอ. ประสาน ไกรสิงห์เดชา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผอ.สบอ.16 ตรวจติดตามพื้นที่แปลงปลูกป่า

ผอ.สบอ.16 ตรวจติดตามพื้นที่แปลงปลูกป่า

วันที่โพส: 2017-03-16 18:29:29  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารอนุรักษ์ที่16 พร้อมคณะ ตรวจติดตามพื้นที่แปลงปลูกป่าและศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ลูกเนิน 1409 (แม่ปูนหลวง) บ้านสามลี่ หย่อมบ้านแม่ทรายขาว และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผอ.สบอ.16 ประชุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

ผอ.สบอ.16 ประชุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

วันที่โพส: 2017-03-16 18:28:28  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีนายชานนท์ คำทอง ทสจ. จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ กองอำนวยการร่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

วันที่โพส: 2017-03-16 18:27:11  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ เวลา 09.00 -12.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาน 2560 ครั้งที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

:: รวม 29 รายการ :: 5 หน้า ::
1 [2][3][4][5] Next >>

ประชาสัมพันธ์สำนักฯ 16

 

คลิกที่นี่ >>  http://http://www.ocsc.go.th/blog/2017/02-0
พบเห็น  สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ  โทร. 1362
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า
โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601  หรือ 08-4926-224808-0974-6777


 

ข่าวประกวดราคา

:: รวม 143 รายการ :: 15 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] Next >>

เอกสารเผยแพร่

ตามหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ 0901.503/3301 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อ 3 ให้มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30วัน นับจากวันที่ส่งให้วำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ 

  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 005 ถึง 005 ประจำปี 2017 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click

Download Document

เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017)  !!Click!!

แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  !!Click!!

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127 !!Click!!

แบบฟอร์มกรอบคำขอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 !!Click!! 

        เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 !!Click!!

สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.501/ว13874 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15   !!Click!!

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • แบบฟอร์มโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (มากกว่า 5 ล้าน)   Click
  • แบบฟอร์มโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (น้อยกว่า 5 ล้าน)  Click
  • แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Click

 แบบฟอร์มโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  !!CLICK!!

 แบบฟอร์มรายงานการสำรวจพื้นที่ ตามหนังสือสำนักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ด่วนที่สุดที่ ทส 0926.8/8914 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกในแปลงปลูกป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม !!CLICK!!

แผนปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตามแผนแม่บทพิทักษ์มรัพยากรป่าไม้ของชาติ !!Click!!

ให้แจ้งยืนยันรายชื่อพนักงานพิทักษ์ป่าเพื่อจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม !!Click!!

 รายชื่อพนักงานพิทักษ์ป่าเพื่อจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  !!Ckick!! 

เอกสารปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ !!Ckick!!

การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลพนักงานจ้างเหมาและบุคคลภายนอกที่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 !!Click!!

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย                                                                                             เนื่องจากการทำงานให้ราชการ   !!Click!! 

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   !!Click!!

 แผนสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ สำนักฯ 16   !!Click!!

 ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปี 2557   !!Click!!

 แผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประจำปี 2557 !!Click!!

 แผนจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555-2559  !!Click!!

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ

 

 

Hot Spot ส่วนควบคุมไฟ่ป่า

สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า

FIRMS
University of Marryland
 

เรดาร์ฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 

 

ปริมาณน้ำฝนออนไลน์

รายงานประมาณน้ำฝนรายเดือน (รูปแบบตาราง)

 

 

ติดต่อสำนักฯ16